Tag był taki świat recenzja

Halina Donimirska-Szyrmerowa „Był taki świat… Mój wiek XX” Zysk i S-ka

Pomnik twardszy od spiżu.

 

Rodzina matki Haliny, Wandy Sikorskiej, i jej ojca, Witolda Donimirskiego, należały do ziemiaństwa pomorskiego wywodzącego się z dawnej szlachty kaszubskiej. Kraina dzieciństwa autorki to dwory i pałace, będące ostoją polskości w trudnych czasach. Prusy Wschodnie były wówczas swego rodzaju enklawą, oderwaną od reszty Polski.

 

Wiek dwudziesty bogaty był w zdarzenia, zarówno te polityczne, jak też społeczne i patriotyczne. Rodzący się duch wolności z pewnością dodawał skrzydeł, ale były też przeszkody, choćby w formie braku zrozumienia między Polakami żyjącymi w różnych częściach kraju, który po długim zniewoleniu i tkwieniu pod zaborami, zachłysnął się upragnioną niepodległością. Do głosu dochodził feminizm i związane z nim uwolnienie spod sztywnych ram. Ziemiaństwo wiodło prym i było wzorem do naśladowania. W takiej rodzinie wychowywała się autorka. Jej wspomnienia są barwnym kalejdoskopem przeróżnych zdarzeń. Tradycja, zwyczaje i nowinki zostały tu pokazane w ekspresyjny sposób. Z autorką wędrujemy przez dziecięce kinderbale, karnawałowe zabawy taneczne i sztumskie „wieczornice”. Odwiedzamy popularne miejsca spotkań i poznajemy ówczesne formy rozrywki.

 

Druga wojna światowa, czasy sowietyzacji, komunizmu i powrotu do „małej ojczyzny” były dla autorki trudne, aczkolwiek pouczające. Wiele wtedy przeszła, ale nigdy nie zapomniała o rodzinnych tradycjach. Opowiada o tym w sposób emocjonalny i sugestywny. Nawet w największym chaosie był czas na rozrywki, bliskość i przyjaźń. Czasem za polskość trzeba było płacić wysoka cenę.

 

„Przetrwać mimo wszystko – ocalić wartości.”

 

Ta książka jest prawdziwą skarbnica wiedzy o polskim ziemiaństwie, patriotyzmie i tradycjach, które nie dały się zdławić największym tyranom. Wartość rodziny ma tu szczególne znaczenie. Śledząc losy autorki przez kolejne lata życia, poznajemy historię ojczyzny podnoszącej się z kolan i wciąż na nie upadającej. Bogactwo fotografii z prywatnych zbiorów autorki dodaje opowieści ciepła. Czytając tę książkę, wchodzimy do zupełnie innego świata i robimy to w sposób wyjątkowy, bo prawdziwy, bez pudru. To pomnik twardszy od spiżu.

 

Oprawa: twarda
Liczba stron: 448
ISBN: 978-83-8335-023-3
Premiera: 24 października 2023